101 بازي كلاسي براي تقويت يادگيري موضوعات درسي

101 بازي كلاسي براي تقويت يادگيري موضوعات درسي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: گرت لانگ - نويسنده: استوارت تيلور

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

دايره‌المعارف فوتبال

دايره‌المعارف فوتبال

ناشر : محراب قلم، كتابهاي مهتاب

- نويسنده: كلايو گيفورد - مترجم: جواد آزمون

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

دايره‌المعارف فوتبال

دايره‌المعارف فوتبال

ناشر : محراب قلم، كتابهاي مهتاب

- نويسنده: كلايو گيفورد - مترجم: جواد آزمون

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


تربيت بدني در مدارس (مجموعه مقالات)

تربيت بدني در مدارس (مجموعه مقالات)

ناشر : نشر ورزش

- نويسنده: جواد آزمون - ويراستار: ناصر فتوگرافي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

دايره‌المعارف فوتبال

دايره‌المعارف فوتبال

ناشر : محراب قلم، كتابهاي مهتاب

- نويسنده: كلايو گيفورد - مترجم: جواد آزمون

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال