‏‫ترموديناميك‮‬

‏‫ترموديناميك‮‬

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: ابراهيم صادقي

قیمت : ۰ ریال


جاري‌سازي دوركاري: راه‌نماي گام به گام اجراي دوركاري در دستگاه‌هاي اجرايي

جاري‌سازي دوركاري: راه‌نماي گام به گام اجراي دوركاري در دستگاه‌هاي اجرايي

ناشر : فرمنش

- نويسنده: ابراهيم صادقي - نويسنده: محمد صادقي‌يزدان‌آباد

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

چرخ دنده‌ها

چرخ دنده‌ها

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

- نويسنده: ابراهيم صادقي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

ماشين‌هاي افزار

ماشين‌هاي افزار

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

- نويسنده: اورويل لاسكو - نويسنده: كلايد نلسون

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال