از ذهنت بيرون بيا و زندگي كن  : قدم به قدم با ذهن آگاهي و پذيرش: غلبه بر افسردگي، تغيير درد هيجاني...

از ذهنت بيرون بيا و زندگي كن : قدم به قدم با ذهن آگاهي و پذيرش: غلبه بر افسردگي، تغيير درد هيجاني...

ناشر : دانژه

- نويسنده: ‏‫استيون سي.‬ هيز - نويسنده: Steven C. Hayes

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال

از كجا به كجا: قدم به قدم تا آنچه مي‌خواهيم

از كجا به كجا: قدم به قدم تا آنچه مي‌خواهيم

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: سيدعلي قاسمي - نويسنده: مهدي فدايي

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال

ازدواج بدون شكست، يا، به هم رسيدن و با هم ماندن (چگونه راز ازدواج را كشف كنيم؟)

ازدواج بدون شكست، يا، به هم رسيدن و با هم ماندن (چگونه راز ازدواج را كشف كنيم؟)

ناشر : فراانگيزش

- نويسنده: ويليام گلاسر - نويسنده: كارولين گلاسر

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


بررسي روان شناختي خودكامگي

بررسي روان شناختي خودكامگي

ناشر : روشنگران و مطالعات زنان

- نويسنده: مانس اشپربر - مترجم: علي صاحبي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

پدر، مادر، كمي هم به من گوش كنيد! رهنمودهاي عملي كودك به بزرگ‌سالان در خصوص انضباط

پدر، مادر، كمي هم به من گوش كنيد! رهنمودهاي عملي كودك به بزرگ‌سالان در خصوص انضباط

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: علي صاحبي - تصويرگر: رامك پژمان‌پور

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

تئوري انتخاب از ويليام گلاسر ترجمه علي صاحبي

تئوري انتخاب از ويليام گلاسر ترجمه علي صاحبي

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: ويليام گلاسر - مترجم: علي صاحبي

قیمت : ۸۸۰۰۰۰ ریال


احساس ارزشمندي و راه‌هاي تقويت آن

احساس ارزشمندي و راه‌هاي تقويت آن

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: علي صاحبي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

در جستجوي خويشتن: ... چگونه افكار و باورهايتان را تغيير دهيد و شادمانه زندگي كنيد

در جستجوي خويشتن: ... چگونه افكار و باورهايتان را تغيير دهيد و شادمانه زندگي كنيد

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: ويكي راس - مترجم: ژيلا صفايي‌نعمت‌الهي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

تئوري انتخاب براي والدين و نوجوانان: برطرف‌سازي موانع بين شما و نوجوانتان

تئوري انتخاب براي والدين و نوجوانان: برطرف‌سازي موانع بين شما و نوجوانتان

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: ويليام گلسر - مترجم: علي صاحبي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


تئوري انتخاب در مدرسه

تئوري انتخاب در مدرسه

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: علي صاحبي - ويراستار: محمد حسيني

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تمثيل درمانگري: كاربرد تمثيل در بازسازي شناختي

تمثيل درمانگري: كاربرد تمثيل در بازسازي شناختي

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: علي صاحبي

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال

دانش و هنر شاد زيستن

دانش و هنر شاد زيستن

ناشر : آرمان رشد

- نويسنده: علي صاحبي - ويراستار: نسيم نصيري

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال