KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

ليست كتاب هاي محمدعلي جعفري

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1)

سرگذشت كوانتوم : تاريخچه‌اي در ۴۰ موقعيت

پدیدآور: ‏‫ج. اي.‬ باگوت؛ J. E. Baggott؛ محمدعلي جعفري

قيمت: 250000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1