KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب های ‏‫ج. اي.‬ باگوت

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (1)

سرگذشت كوانتوم : تاريخچه‌اي در ۴۰ موقعيت

پدیدآور: ‏‫ج. اي.‬ باگوت؛ J. E. Baggott؛ محمدعلي جعفري

قيمت: 250000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1