KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب های دن آريلي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (2)

جنبه مثبت بي‌منطق بودن: مزاياي پيش‌بيني نشده سرپيچي از منطق در محل كار

پدیدآور: دن آريلي؛ اصغر اندرودي

قيمت: 190000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1