تربيت بدني براي كودكان: ويژه پيش‌دبستاني و كلاس اول ابتدايي

تربيت بدني براي كودكان: ويژه پيش‌دبستاني و كلاس اول ابتدايي

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: كاترين‌تي توماس - نويسنده: آملياام. لي

قیمت : ۰ ریال

تربيت بدني براي كودكان: ويژه كلاس چهارم و پنجم ابتدايي

تربيت بدني براي كودكان: ويژه كلاس چهارم و پنجم ابتدايي

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: كاترين‌تي توماس - نويسنده: آملياام. لي

قیمت : ۰ ریال

تربيت بدني براي كودكان: ويژه كلاس دوم و سوم ابتدايي

تربيت بدني براي كودكان: ويژه كلاس دوم و سوم ابتدايي

ناشر : شمال پايدار

- نويسنده: كاترين‌تي توماس - نويسنده: آملياام. لي

قیمت : ۰ ریال


زبان و ادبيات فارسي عمومي (درسنامه دانشگاهي)

زبان و ادبيات فارسي عمومي (درسنامه دانشگاهي)

ناشر : دانشگاه شمال

- نويسنده: علي فرشيدفر - نويسنده: عباس مرزبند

قیمت : ۷۶۰۰۰ ریال

فصل فراموش شده

فصل فراموش شده

ناشر : شمال پايدار

- ويراستار: عباس مرزبند

قیمت : ۵۶۰۰۰ ریال

فصل فرهنگ 5

فصل فرهنگ 5

ناشر : شمال پايدار

- تهيه كننده: موسسه فرهنگي شمال - به‌اهتمام: محمد قنبري

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


مباني مقاله‌نويسي: تحقيق و پروپوزال‌نويسي

مباني مقاله‌نويسي: تحقيق و پروپوزال‌نويسي

ناشر : شمال پايدار (وابسته به موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار)

- نويسنده: جميله هاديزاده - ويراستار: عباس مرزبند

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

مرگ زبان (مبحثي در جامعه‌شناسي زبان)

مرگ زبان (مبحثي در جامعه‌شناسي زبان)

ناشر : شمال پايدار (وابسته به موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار)

- نويسنده: حسن بشيرنژاد - ويراستار: عباس مرزبند

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

مقدمات كارآفريني

مقدمات كارآفريني

ناشر : شمال پايدار (وابسته به موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار)

- نويسنده: قنبر ولايي - نويسنده: ولي‌الله بيشمي

قیمت : ۰ ریال