قصه عشق: نگرشي تازه به روابط زن و مرد

قصه عشق: نگرشي تازه به روابط زن و مرد

ناشر : جوانه رشد

- نويسنده: رابرت.ج استرنبرگ - مترجم: علي‌اصغر بهرامي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

گهواره‌ي گربه

گهواره‌ي گربه

ناشر : نشر افق

- مترجم: علي‌اصغر بهرامي - نويسنده: كورت ونه‌گوت

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اساطير خاورميانه

اساطير خاورميانه

ناشر : روشنگران و مطالعات زنان

- مترجم: علي‌اصغر بهرامي - نويسنده: سيموئل‌هنري هوك

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


آدميان و سرزمين‌ها(ني)

آدميان و سرزمين‌ها(ني)

ناشر : ني

- مترجم: علي‌اصغر بهرامي - نويسنده: مارگارت ميد

قیمت : ۹۸۰۰۰ ریال

رهنمودهايي براي نزول در دوزخ

رهنمودهايي براي نزول در دوزخ

ناشر : نشر ماهي

- مترجم: علي‌اصغر بهرامي - نويسنده: دوريس‌مي. لسينگ

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

ساحل پاياني

ساحل پاياني

ناشر : چشمه

- نويسنده: جي.جي. بالارد - مترجم: علي‌اصغر بهرامي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


افسونگران تايتان

افسونگران تايتان

ناشر : نيلوفر

- مترجم: علي‌اصغر بهرامي - نويسنده: كورت ونه‌گوت

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

دنياي بلور

دنياي بلور

ناشر : نشر چشمه

- نويسنده: جي.جي. بالارد - مترجم: علي‌اصغر بهرامي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

كابوس چهاربعدي: مجموعه داستان

كابوس چهاربعدي: مجموعه داستان

ناشر : چشمه

- نويسنده: جي.جي. بالارد - مترجم: علي‌اصغر بهرامي

قیمت : ۷۲۰۰۰ ریال