درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

با تو بودن... (نقش و اهميت ذكر و ياد خدا در بهداشت رواني)

با تو بودن... (نقش و اهميت ذكر و ياد خدا در بهداشت رواني)

ناشر : سماء قلم

- نويسنده: ابوالقاسم يعقوبي - نويسنده: حسين محققي

قیمت : ۸۰۰۰ ریال

بانك سوالات چهارگزينه‌اي روانشناسي تربيتي (پرورشي)

بانك سوالات چهارگزينه‌اي روانشناسي تربيتي (پرورشي)

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: ابوالقاسم يعقوبي - نويسنده: حسين محققي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال