آسيب‌شناسي رواني (روانشناسي مرضي)

آسيب‌شناسي رواني (روانشناسي مرضي)

ناشر : ساد

- نويسنده: شهره قربان‌شيرودي - نويسنده: جواد خلعتبري

قیمت : ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

يادگيري RFT « مقدمه‌اي از نظريه چارچوب ارتباطي و كاربست باليني آن» : (مروري بر رفتارگرايي معاصر و تحليل رفتار مدرن)

يادگيري RFT « مقدمه‌اي از نظريه چارچوب ارتباطي و كاربست باليني آن» : (مروري بر رفتارگرايي معاصر و تحليل رفتار مدرن)

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: نيكلاس تورنيكه - نويسنده: Niklas Törneke

قیمت : ۸۰۰۰۰۰ ریال

مداخله روان‌شناختي در اختلال فشار رواني پس از سانحه بر اساس ديدگاه ACT

مداخله روان‌شناختي در اختلال فشار رواني پس از سانحه بر اساس ديدگاه ACT

ناشر : فراگير هگمتانه

- نويسنده: جواد خلعتبري - نويسنده: پيمان دوستي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال


مباحث اساسي در روش تحقيق

مباحث اساسي در روش تحقيق

ناشر : ساد

- نويسنده: جواد خلعتبري - نويسنده: مجتبي كيخافرزانه

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي 2 (مشاوره): سوال‌هاي سال 1375 تا 1379 دانشگاه سراسري

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي 2 (مشاوره): سوال‌هاي سال 1375 تا 1379 دانشگاه سراسري

ناشر : پردازش

- گردآورنده: شهره قربان‌شيرودي - گردآورنده: جواد خلعتبري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي 2: مشاوره 1

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي 2: مشاوره 1

ناشر : پردازش

- تهيه كننده: شهره قربان‌شيرودي - تهيه كننده: جواد خلعتبري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هفت سال كنكور ارشد دولتي روانشناسي 92 - 86

هفت سال كنكور ارشد دولتي روانشناسي 92 - 86

ناشر : ساد

- نويسنده: اسحاق سام‌خانيان - زيرنظر: جواد خلعتبري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي (1)

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم تربيتي (1)

ناشر : پردازش

- تهيه كننده: جواد خلعتبري - تهيه كننده: ركسانا نصيري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مصاحبه و درمان

مصاحبه و درمان

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: شهنام ابوالقاسمي - نويسنده: جواد خلعتبري

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال