راهنماي درمان‌ گروهي ( بر اساس پذيرش و تعهد درماني ( ACT ) )
مولفین کتاب حاضر سعی کرده‌اند راهنمای جامعی از درمان‌گروهی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی(ACT) را تدوین نمایند تا دانشجویان روان‌شناسی، و همچنین همکاران ارجمند ما بتوانند به راحتی این کتاب را منبعی برای مداخلات گروهی خود قرار دهند. فصل اول کتاب به معرفی پذیرش و تعهد درمانی(ACT) می‌پردازد. در فصل دوم سعی شده است تا خواننده را با درمان‌گروهی آشنا کنیم و برخی از تجارب خود را در این خصوص، بیان کنیم. همچنین سایر فصول کتاب را به انواعی از مداخله‌های گروهی اختصاص داده‌ایم.
نویسنده ها:

پيمان دوستي

محمداسماعيل ابراهيمي

گلناز قدرتي

ناشر: قیمت :500000 ریال

قیمت کتاب سیتی 500000 ریال
مهارت‌هاي زندگي
هر تغییری (اعم از خوشایند یا ناخوشایند) که در زندگی انسان اتفاق می‌افتد، اگر نیاز به انطباق مجدد بدن را به همراه داشته باشد، مقداری استرس وارد می‌کند. در دنیای پیشرفته‌ امروز که سراسر تغییر است، استرس‌های مختلفی به افراد وارد می‌گردد. مهارت‌های زندگی، مجموعه مهارت‌هایی است که به ما کمک می‌کند تا سازگاری و انعطاف پذیری خود را در خصوص شرایط اجتناب ناپذیر زندگی بالاتر برده و بتوانیم رفتارهای کارآمدتری جهت ارزشمند و غنی زندگی کردن، از خود نشان دهیم. این مهارت‌ها شامل: 1) خودآگاهی و همدلی، 2) برقراری ارتباط موثر، 3) کنترل رفتار به هنگام بروز احساس خشم، 4) روابط بین فردی موثر، 5) رفتار جرات مندانه، 6) غنی زندگی کردن به هنگام بروز خلق منفی، 7) کنترل رفتار به هنگام استرس، 8) مدیریت زمان، 9) حل مساله و 10) تفکر نقاد، می‌باشند.
نویسنده ها:

پيمان دوستي

ناشر: قیمت :180000 ریال

قیمت کتاب سیتی 180000 ریال
درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)
‏‫عنوان اصلی : ‏‫ACT with love : stop struggling, reconcile differences, and strengthen your relationship with acceptance and commitment therapy,c2009.‎‬ ------- دكتر هريس، كتاب جذاب و ايده آل " درمان پذيرش و تعهد با عشق " را برای زوج هايي نوشته است كه به دنبال تقويت رابطه و صمیمیت بیشتر هستند . دكتر هريس، با مهرباني و واقع بیني پا به حريم زوجها گذاشته است. اين كتاب ارزشمند را بخوانید، از آن بهره مند شويد و به زوجهای ديگر معرفي كنید. من هم ميخواهم همین كار را بکنم…
نویسنده ها:

حسين محققي

راس هريس

Russ Harris

پيمان دوستي

سيده‌سپيده هدايتي همداني

ناشر: قیمت :300000 ریال

قیمت کتاب سیتی 300000 ریال